Vad är ett kassaskåp och varför behöver du ett?

Ett kassaskåp är ett skåp som används för att låsa in värdesaker eller andra föremål som måste skyddas. Det kan vara kontanter, guld, smycken och juveler eller andra värdesaker. Kassaskåp används även till att låsa in dokument och datamedia men även nycklar och vapen.

Egentligen är kassaskåp ett samlingsbegrepp för en lång rad olika typer av kassaskåp. Vi ska titta på vad ett kassaskåp är och varför det kan vara en god idé att skaffa sig ett.

Varför behövs kassaskåp?

Kassaskåpets uppenbara uppgift är att skydda innehållet mot inbrott och ibland även mot brand. Det är byggt så att det ska vara svårt för obehöriga att komma åt innehållet.

Detta skydd är nödvändigt för att värdet på dina värdesaker, dokument eller datamedia som du förvarar i kassaskåpet ska gå att försäkra.

Graderingar för att fastställa beloppsgräns i försäkringen

För att försäkringbolagen ska kunna bedöma vilken ersättning en viss försäkring kan ge måste kassaskåpen certifieras. Certifieringarna visar hur bra stöldskyddet är. Ibland utsätts även kassaskåpet för falltest.

Det finns många olika slags graderingar för stöldskydd och brandskydd. I Sverige används ofta SS EN 1143-1, SS EN 1143-2 eller EN-14450 S2 som certifiering för stöldskydd. Varje kassaskåp graderas på en skala från Grade I till VII i Sverige och upp till Grade X på vissa marknader.

Genom att välja rätt Grade på ditt kassaskåp har du möjlighet att försäkra innehållet till korrekt nivå. Standardbeloppen hos försäkringsbolagen brukar vara upp till 80 000 kronor för Grade 0 upp till 1 650 000 kronor för Grade VII.

För brandskydd används standarden NT Fire i Sverige. Enligt denna märks skåpet med hur många minuter det klarar av att utsättas för 927°C värme utan att innehållet förstörs. Några av de vanliga angivelserna är P för papper (t.ex. P30, P60, P90), D för datamedia (D60, D120) och DIS för disketter (60DIS, 120DIS). Läs även vår artikel om graderingar för värdeskåp för en mer detaljerad förklaring av hur certifieringen fungerar.

Konstruktion

De flesta kassaskåp tillverkas med armerad stålplåt. För att skydda mot eld och värme har kassaskåp isolering i dörr och väggar. Dessutom finns det ofta en borrskyddsplatta, till exempel i mangan, för att skydda låsmekanismen.

Det finns i princip två typer av konstruktion:

 • Fristående kassaskåp: Den vanligaste typen. Dessa kassaskåp placeras på golvet. Om de har en vikt på under ett ton måste de förankras för att försäkringen ska gälla.
 • Kassaskåp för inmurning: Ofta ganska små kassaskåp som muras in i en vägg.

Inredningen varierar mellan olika kassaskåp. Ofta finns det hyllor som ibland är flyttbara. Det går även att köpa till nyckelskena och låsbara fack som monteras i kassaskåpet. Dessutom finns det brandbox som används som insats i kassaskåp som saknar eller har otillräckligt brandskydd.

Typer av lås för kassaskåp

Nyckellås, som är ett traditionellt sätt att låsa kassaskåp på, används fortfarande. En majoritet av kassaskåpen på marknaden har dock numera kodlås. Det ger en rad fördelar som nyckellås inte har:

 • Flera koder: Mer avancerade skåp ger möjlighet att använda flera koder. En chef eller administrator kan då ha huvudkoden med vilken övriga koder kan ställas in.
 • Tidsfördröjning: Kodlåset kan ställas in så att det inte går att öppna igen direkt efter att det varit upplåst.
 • Förblir öppet: Kodlåset kan förbli upplåst en viss tid efter att det låsts upp.
 • Schema: Kassaskåpet kan programmeras så att det endast går att öppna under vissa tider eller på vissa dagar.
 • Väktarkod: En kod som inte påverkas av tidsbegränsningar.
 • Loggbok: Registrerar vilken användare som låst upp skåpet och när. Minskar risken att användarna tar något eller gör något otillåtet.
 • Dualitetsöppning: Ett kodlås som ställs in så att två användare samtidigt måste närvara för att det ska gå att öppna kassaskåpet.
 • Larm: Det finns kassaskåp som automatiskt larmar en larmcentral ifall användaren knappar in en extra siffra innan sin kod. Detta är ett sätt att diskret larma i händelse av rån.
 • Fjärrstyrning: Vissa kassaskåp går att styra på distans via uppkoppling.

Kassaskåp med kodlås är dessutom ofta utrustade med nyckellås.

Det finns två varianter:

 • Kodlås med nyckel för extra säkerhet: Dessa skåp kan ställas in så att det krävs både nyckel och kod för att öppna skåpet. Det ger maximal säkerhet.
 • Kodlås med nyckel som reserv: För denna typ av kassaskåp kan nyckeln användas som alternativ till koden, till exempel om koden skulle glömmas bort.

Utöver kodlås och nyckel finns det även kassaskåp med lås av typen sifferhjul och fingertryckssensor.

Olika typer av kassaskåp

Begreppet kassaskåp är egentligen mycket brett. Bland branschfolk är det inte längre så vanligt att använda just ordet kassaskåp. Istället benämns de olika typerna av kassaskåp efter sina specifika användningsområden.

Det är vad kassaskåpet ska användas till som i första hand avgör kategoriseringen:

 • Stöldskyddskåp: Ett kassaskåp med certifierat stöldskydd som visar att skåpet har testats mot inbrott. Med en sådan certifiering har kassaskåpet en beloppsgräns vilket är viktigt för att försäkringen ska gälla. Stöldskyddsskåp använder certifieringen EN-14450 S2 och är en lägre nivå av skydd jämfört med värdeskåpen (se nedan).
 • Värdeskyddsskåp: Liknar stöldskyddskåp men saknar certifiering. Dessa skåp kan ändå ge ett gott skydd och fördröja eller avskräcka en inbrottstjuv.
 • Dokumentskåp: En typ av kassaskåp som har brandskydd på 30 till 120 minuter. Dessa skåp är gjorda för att skydda papper men inte datamedia.
 • Arkivskåp: Detta är en typ av dokumentskåp som är till för att hänga A4-mappar. Väldigt vanliga på kontor.<
 • Datamediaskåp: Ett kassaskåp som skyddar datamedia som CD-ROM, DVD, USB-minnen och mobiltelefoner vid brand.
 • Säkerhetsskåp: Kassaskåp som följer den svenska inbrottsklassningen SS 3492. Dessa skåp saknar brandskydd. De används ofta för nycklar, vissa varor (till exempel tobak) men även för vapen.
 • Värdeskåp: Inbrottssäkra kassaskåp med hög nivå på certifieringen: EN-1143-1, Grade I till och med Grade VII. Kraftfullare än de så kallade stöldskyddsskåpen.
 • Deponeringsskåp: Ett slags kassaskåp med certifiering där personal kan deponera kontanter under dagen. Dessa ger ett skydd mot rån eftersom personalen själva inte kan öppna skåpet efter att pengar deponerats i det.
 • Vapenskåp: Skåp för förvaring av vapen och ammunition enligt svensk standard SSF 3492.
 • Nyckelskåp: Ett skåp för nycklar med stöldfördröjande effekt.
 • Kassaskrin: Har stöldfördröjande effekt. Används endast för mindre belopp.