Mobilförvaring

Här hittar du förvaringsskåp för mobiler och smartphones, vilket blir allt populärare i t.ex. skolor och gymnasier med policy mot mobiler i klassrummen. Idag är mobiltelefoner ett störningsmoment i många klassrum, och skolor, kommuner och andra inrättningar har därför antagit regler för att förhindra att mobilerna blir ett hinder i undervisningen. Ett mobilskåp är en perfekt lösning för att säkert förvara elevernas mobiler tills lektionen eller skoldagen är slut.

Mobilskåp

Våra mobildagis är speciellt anpassade för förvaring av mobiltelefoner i t.ex. klassrum. I sortimentet finns mobilskåp med huvudnyckel samt mobilskåp med individuella låscylindrar där eleverna själva har en egen nyckel.

Mobilhotell

butikskassa.com hittar du mobildagis och skåp för mobilförvaring i olika utformningar och storlekar.