Dynamitskåp, sprängskåp & sprängkistor

Här hittar du godkända sprängskåp, dynamitskåp och sprängkistor. Alla våra skåp är certifierade av SBSC och lever upp till den europeiska standarden EN-1143-1. Skåpen följer statens regelverk för förvaring av explosiva varor, inklusive brandsläckare och obligatoriska varningsskyltar.