Grundstolpar till SpacePole-stativ

Här hittar ni en lång rad grundstolpar för SpacePole-systemet. I SpacePole-systemet är grundstolpar huvuddelen som man använder för att bygga ut resten av sitt stativ. Grundstolpar kompletteras med lämplig fästplatta för den betalterminal som du har, samt eventuellt stativarmar i de fall där man behöver ytterligare utrymme för fästen för betalterminaler, skärmar, kunddisplayer, mm.