Faropiktogram och farosymboler

Många kemiska produkter med farliga egenskaper skall enligt lagen märkas med farosymboler, så kallade faropiktogram, som beskriver på vilket sätt produkten kan vara farlig. Våra etiketter utgår från CLP-systemet, som på sikt skall vara standard i hela världen för märkning av farliga produkter. Vi erbjuder klisteretiketter med faropiktogram på rulle. Etiketterna går att välja i storlekarna 20x20, 50x50 och 100x100 mm. Kontakta gärna oss vid frågor.