Packsedelskuvert

Här hittar du packsedelskuvert, som används för att stoppa följesedlar och leveransinformation under transport. Packsedelkuverten klistras sedan fast utanpå paketet och syns tydligt för mottagaren.