En guide för Zettle & iZettle – kom igång, bra och dåligt

Vår egna kom igång-guide för Zettle & iZettle

Vi har skrivit en "kom igång"-guide som visar vilken utrustning du behöver för iZettle (numera kallat Zettle by PayPal), vad som är bra eller dåligt och hur det kan passa din verksamhet. För att använda iZettle som ett godkänt kassasystem behöver du en surfplatta (iPad), iZettles kortterminal, iZettles app installerad och en registrerad företagsanvändare hos iZettle eller Zettle. Om du enbart tänker använda iZettle för kortbetalningar så kan du använda en Android-enhet. Detta är grunden och det minsta du behöver för kunna börja ta betalt. Vill du kunna skriva ut ett kvitto har vi iZettles egna rekommenderade kvittoskrivare, och för kontantbetalningar finns kassalådor. Sist men inte minst så är en snygg hållare för surfplattan aldrig fel, både för arbetsergonomi och stil. Vill du veta mer om kringutrustningen, läs vår guide om iZettle-skrivare, kortläsare, kassalåda, hållare och tillbehör.

OBS! Kom ihåg att iZettle/Zettle ständigt uppdateras och förbättras. Vi försöker hålla denna guide så uppdaterad som möjligt, men det är inte alltid säkert att alla uppgifter är 100% dagsaktuella.

Vad är bra eller dåligt med iZettle?

Ibland kan det vara svårt att säga exakt vad som är bra och dåligt med ett kassasystem, eftersom alla verksamheter fungerar olika, har olika krav, och olika mängd kunder och produkter. Vi har skrivit en objektiv bedömning av det som är bra och dåligt med iZettle för att guida dig till att välja något som passar dig och ditt företag bäst.

Begränsningar

Vad bör du titta på när du avgör om iZettle är något för dig? När kan iZettle bli en begränsning? Har du många produkter? Har du många kunder? Behöver du mer än en kassa? Vill du minimera öpande kostnader och transaktionskostnader? Behöver du hantera produkter, priser och betalning så fort som möjligt när kunder står i kö? Detta är scenarion när iZettle skulle kunna vara en begränsning.

Produkthantering

iZettle kan maximalt visa 36 produkter eller produktgrupper på skärmen med möjlighet att söka, eller svepa på skärmen till vänster för att visa nästa överblick av 36 produkter. Finns ingen bild på produkten visas en förkortning av produktnamnet.

Produkterna kan ha ett öppet pris (där du skriver in pris vid varje säljtillfälle), eller ett fast pris. Produkten kan specificeras i stycke eller annan enhet, t.ex. kilo, cm och timmar. Du kan också skapa varianter till produkten, t.ex. blå, röd, gul med separata priser. Från iZettles hemsida kan du hantera och ändra i sortimentet. Mer information finns på iZettles supportsida.

Nackdel om har du ett större sortiment är att du kan uppleva att det blir en omständig hantering i längden. Saknas bild eller är bilden dålig kan det blir svårt att hitta rätt produkt. Att text-söka produkten varje gång är ett moment du gärna vill undvika, eftersom det kan bli tidskrävande i längden. Produktgrupper kan hjälpa, men när grupperna växer kan även de bli svåra att hantera. iZettle saknar också möjligheten att hantera streckkoder, en funktion som sparar mycket tid vid inmatning.

Hastighet vid betalning

Många kunder innebär många inslag och många kortbetalningar. En del av styrkan med iZettle är den kostnadseffektiva kortterminalen som är liten, smidig och handhållen. Men det är på gott och ont. Det går inte lika fort att genomföra transaktionen, och en handhållen kortterminal är lättare att tappa bort eller stjäla, och om detta händer måste du spärra den och beställa en ny. En stationär kortterminal är vanligtvis snabbare och med ett bra avtal blir stationära kortterminaler billigare i längden.

Övrigt som kan vara begränsande

  • iZettle saknar kunddisplay
  • Det krävs en internetuppkoppling
  • Kortterminalen kräver Bluetooth

Övrigt som kan vara bra

  • Har du flera plattor kan du öppna en ny kassa utan extra kostnad (OBS! vissa skrivare går inte att dela)
  • Skapa egna användare för varje anställd med begränsade rättigheter

Kostnader och pris för iZettle

Att använda iZettle för att enbart ta emot kortbetalningar medför ingen månadskostnad, utan enbart en transaktionsavgift på 1,85% per transaktion. Använder man iZettle som ett godkänt kassaregister har man en löpande fast kostnad ("serviceavgift") på 299 kr/månad, samt en kostnad när du tar betalt (se kostnader för iZettles transaktionsavgifter). Du kan när som helst säga upp tjänsten utan uppsägningstid. Om du säger upp innan dag 15 så avslutas den under pågående kalendermånad. Transaktionsavgiften för iZettle är i dagsläget 1,85%. Tänk på att iZettle kräver att du registrerar en företagsanvändare och verifierar företaget genom att skicka in några dokument till dem.

Jämföra kostnader

Just kostnader är alltid intressant att titta på och kan jämföras på många olika sätta. Att köpa och äga en fristående kassa gör att du slipper löpande kostnader, det gör en fristående kassa till en investering. Måste du köpa en platta, skrivare, kassalåda och hållare är det i stort sett samma kostnad som iZettle.

Fördelen med iZettle är att man enkelt och snabbt kan komma igång med kortbetalningar, men iZettles transaktionsavgift är i dagsläget mycket högre än de inlösenavtal som branschorganisationer och banker kan erbjuda. Om du har en verksamhet som löper året run och där de flesta kunder betalar med kort, så är en stationär kortterminal med ett inlösenavtal från banken troligen billigare än att använda iZettle.

Däremot är det en lägre startkostnad för iZettles kortterminal, du behöver inte ha ett inlösenavtal och har du bråttom går det fortare att komma igång med iZettle. Låter det intressant, registrera en företagsanvändare hos iZettle, läs mer om utrustningen du behöver i guiden för iZettle-skrivare, kortläsare, kassalåda, hållare och tillbehör.

Är iZettle inget för dig, då har vi både fristående kassaregisterPC-kassasystem och alla tillbehör du behöver till förmånligt pris som även kan hyrköpas.